Hatua 12 za kuzingatia ili kupata mbegu bora ya mahindi isiyokuwa na Ugonjwa wa Mnyauko (Maize Lethal Necrosis-MLN)

Share this to :

12 steps to consider in order to get the best seeds of maize with no MLN (Maize Lethal Necrosis-MLN)

Share this to :